Ειδικές Κατασκευές


Ψυκτικά στοιχεία ειδικές κατασκευές. Κατασκευάζουμε πτερυγιοφόρους εναλλάκτες θερμότητας για:
i) Συστήματα κλιματισμού πλοίων (Φρέον – Νερού – Ατμού)
ii) Εναλλάκτες κλιματιστικών μονάδων (Φρέον – Νερού)
iii) Βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές ψύξης (Evaporators – Condensers)
iv) Εναλλάκτες νερού (Dry cooler)
v) Ημιέτοιμες κλιματιστικές ντουλάπες πλοίων (Marine Type Packaged Air Conditioner)
vi) Ημιέτοιμες συμπυκνωτικές μονάδες
vii) Συμπυκνωτές για όλες τις εφαρμογές

Απευθυνθείτε σε μας για να βρούμε τη βέλτιστη λύση για τις ανάγκες σας. Στην ΤΕΨΑ έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε εναλλάκτες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τον υπολογισμό και τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο. Με το εξειδικευμένο λογισμικό που διαθέτουμε υπολογίζουμε με μεγάλη ακρίβεια την απόδοση των εναλλακτών. Για τα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε χαλκοσωλήνες 1/2″  σε γεωμετρία 40 x 40 x 34.64 και βήμα φύλλου 2.8 mm – 3.0 mm – 4.1 mm – 6.4 mm – 10mm και χαλκοσωλήνα 3/8″ σε γεωμετρία 25 x 25 x 21.65 και βήμα φύλλου 1.8 mm – 2.1 mm – 2.3 mm – 2.5 mm – 3.8 mm – 4.8 mm. Επίσης παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Φόρμα ειδικών κατασκευών. Διαθέσιμη σε μορφή pdf. Συμπληρώστε κι αποστείλετε με email ή fax.
Copyrights © Tepsa ltd 2015-2024. | Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. | Σχεδίαση ιστοσελίδας:Plessa Chara.